Pradžia > Kita > Šventė. Trys Žemės dienos gyvoje erdvėje

Šventė. Trys Žemės dienos gyvoje erdvėje

zemes_sventes_paveikslas-400x400

Į Žemės Dienos Šventę – į Šviesos srauto sukūrimą (dovaną Žemei, Tėvynei, planetai, žmonijai) kviečia Giminės sodybų bendruomenė ir iniciatyvinė Giminės sodybų kūrėjų grupė.

Kviečiame visus geros Valios žmones: pavienius, poras ir šeimas, ir net gimines dalyvauti Žemės dienose. Visus gyvenančius sodybose ar ten besilankančius, visus, kurie ruošiasi ar tikisi kada nors apsigyventi, visus, kuriems brangi Tiesa, Tėvynė, namai, šeima; kurie gerbia ir myli gyvenimą. Lietuva (ir ne tik) sodybų šalis. Daugelio atmintyje tai išlikę. Atvykite pas mus į sodybą, į mūsų erdvę, kad drauge išmylėtume Sodą, namus, gyvenimą – mūsų praeitį, dabartį ir ateitį; kad vėl iškiltų mūsų gyvenimo vertybės: Meilė, Gerumas, Išmintis, Grožis, Valia.

Daugelis mena pirmąją Žemės dienos Šventę – mūsų įkvėpimo, užsidegimo liepsną; antrąją – atliepimo ir palaikymo ugnį ir sekančias – įsukimo, įpūtimo vėją. Atėjo Laikas – susiburkime, tegul ištrykšta nauja versmė, tepagirdo ir atgaivina mūsų sėklas, daigus ir medžius – mūsų Dvasią, Sielą ir Kūną.

Laukiame Jūsų: pėsčių, raitų ar važiuotų (o gal kas ir atskris ) Dovydų kaime, Jankų seniūnijoje, Marijampolės rajone – mūsų gyvoje erdvėje. Liepos 21-23 dienomis. Žemės dienų eiga bei smulkesnė informacija http://www.zemessvente.lt

Trys žemės dienos gyvoje erdvėje
Į Žemės Dienos Šventę – į Šviesos srauto sukūrimą (dovaną Žemei, Tėvynei, planetai, žmonijai) kviečia Giminės sodybų bendruomenė ir iniciatyvinė Giminės sodybų kūrėjų grupė.
Kviečiame visus geros Valios žmones: pavienius, poras ir šeimas, ir net gimines dalyvauti Žemės dienose. Visus gyvenančius sodybose ar ten besilankančius; visus, kurie ruošiasi ar tikisi kada nors apsigyventi; visus, kuriems brangi Tiesa, Tėvynė, namai, šeima; kurie gerbia ir myli gyvenimą. Lietuva (ir ne tik) – sodybų šalis. Daugelio atmintyje tai išlikę. Atvykite pas mus į sodybą, į mūsų erdvę, kad drauge išmylėtume Sodą, namus, gyvenimą – mūsų praeitį, dabartį ir ateitį; kad vėl iškiltų mūsų gyvenimo vertybės: Meilė, Gerumas, Išmintis, Grožis, Valia.
Daugelis mena pirmąją Žemės dienos Šventę – mūsų įkvėpimo, užsidegimo liepsną; antrąją – atliepimo ir palaikymo ugnį ir sekančias – įsukimo, įpūtimo vėją. Atėjo Laikas – susiburkime, tegul ištrykšta nauja versmė, tepagirdo ir atgaivina mūsų sėklas, daigus ir medžius – mūsų Dvasią, Sielą ir Kūną.
Laukiame Jūsų: pėsčių, raitų ar važiuotų (o gal kas ir atskris) Dovydų kaime, Jankų seniūnijoje, Marijampolės rajone – mūsų gyvoje erdvėje. Liepos 21-23 dienomis.
Žemės Dienų eiga

Liepos 21 diena – Pirmoji Diena.
Iniciatyvinė grupė keliasi ryte, pasveikina Saulę, maudosi, pusryčiauja, atlieka parengiamuosius darbus ir nuo 11-tos val. pradeda sutikinėti svečius. Atvykite (pagal išgales) kiek galima anksčiau. Kol įsikursite, pasistatysite palapines, apsiprasite, praeis kiek laiko. Beje, kas galės ir norės, gali atvažiuoti iš vakaro ar net kokią dieną anksčiau; padės paruošti, papuošti erdvę. Darbščių ir gerų žmonių reikės ir iki šventės. Iniciatyvinė grupė dirbs nuo liepos 14-tos dienos. Jeigu galite ir norite prisidėkite prie pasiruošimo – maloniai kviečiame.
Taigi tęsiame: atvykstančių pasitikimas ir apsigyvenimas iki 16.45. 17 val. visi susirenka šventės erdvės centre prie Medžio. Iš čia pajuda jungčiai į Gelmę, į Kūrėjo Saulę – į vietą, kuri jungia namus su Visata. Jungiamės su Dvasia ir Protėviais. Giesme atveriame Sielos vartus. Tai mūsų pasąmonė.
Toliau einame į Sodą. Į mūsų pasodintą Sodą bendroje erdvėje. Dainuojame dainas, kurias dar atmena mūsų Tauta, Siela ir Širdys. Sodas – Visatos simbolis. Toną užduoda patsai kūrėjas. Sode lieka “lakštingala”.
Iš Sodo keliaujame prie Žinyčios. Žinyčią arba mūsų gyvenimo eigą, saugo Praamžis. Žinyčia – mūsų tobulėjimo, aktyvumo, išminties vieta ir simbolis. Pokalbis apie minties Galią, Logoso kelią ir gyvenimo skonį – žinojimą. Vedlys įneša į Žinyčią kristalą, kaip Išminties ir Šviesos simbolį.
Visi judame toliau. Takas veda į Saulę. Ateiname prie Seklyčios. Čia mūsų vidus. Tai anų Sodų atitikmuo šeimoje ir gyvenimo būde. Seklyčioje “šeimininkauja” Deivės. Tai Laima, Milda, Austėja (nelygu kokia Giminė) ir Motina. Jeigu Tėvas laiko namus ir sodą, tai Seklyčią – Motina su Dukterimis. Deivė įneša į Seklyčią simbolį – Sodą, stato ant stalo vandenį ir ragaišį. Visi dainuojame dainas, apsakančias mūsų Tėvynės grožį ir Tautos Dvasią.
Judame toliau į žaidimų, judėjimo erdvę. Tai vieta, kur sustos rungtis vyrai, kur žais žaidimus šeimos, kur džiaugsis vaikai. Tai Vėjo galios vieta. Čia stos tie, kurie ves 3 Dienas auginimą (atpalaidavimą). Jie papasakos ką paruošė visiems. Būgnų trio.
Toliau keliaujame į Ugnies žemę. Giesmė Gabijai – mūsų židinio Deivei. Šventosios Ugnies uždegimas. Ugnies globojimas – Meilės liepsnos ir šilumos išspinduliavimas. Pasakojimas apie trejas Ugnis, palaikančias pasaulį – gyvasties esmė.
Po to einame į Šventės erdvės centrą prie Medžio ir sudedame dovanas Šventei (ką kas atvežė – sėklas ar augalus). Suformuojame sodelį – darželį. Dėkojame Žemei, Dangui, Kūrėjui, Žmonijai. Po to koncertas.
Apie 19.30-20.00 vakarienė.
Po vakarienės pasakojimas – pokalbis apie Žvaigždes, jų reikšmę mūsų gyvenimui; apie planetas, jų įtaką mūsų sveikatai bei likimui. Kalbės astrologė ….
Po pokalbio, pasirinktinai: arba poilsis – ryšio su Žvaigždėmis tąsa, arba pasakojimai ir dainos prie Šventosios Ugnies.
23-24 val. eisime ilsėtis.
Tokia pirmoji Žemės diena.

Liepos 22-a diena – antroji Žemės Diena.
Antroji diena prasideda Saulės tekėjimu, Gamtos atbudimu, jos balsais. Ankstyvieji individualiai keliasi Saulės pasveikinimu, maudosi, semiasi jėgų ir įkvėpimo iš Gamtos. Visi kiti sueiname į aikštelę apie 7-tą val. ryto bendrai jungčiai ir “atsibudimui”. Po atsibudimo maudynės, taškymasis ir rytinės “procedūros”.
Pusryčiai apie 8-tą val. iki 8.40. Po pusryčių renkamės į Seklyčią kalbėtis apie augmeniją: apie augalų reikšmę žmogaus maistui, sveikatai (sielai ir kūnui); apie augmenijos įvairovę, jos įtaką planetai, gamtai ir žmogaus gyvenimui. Dalinimasis patirtimi ir sukaupta informacija. Po pokalbio “Žolininkų” lydimi eisime gyvai susipažinti ir pabendrauti su aplinkos augmenija. Susirinksime patikusių augalų ar lapų, ar šakelių puokštelę. Ragausime ne tik žolelių ištraukas, arbatas, nuovirus, bet ir pažindinsimės su augalais tiesiogiai (skoniu, maistingumu). Ragausime užpilus, giras. (Jei kas gaminate, atsivežkite ir pristatykite). Kadangi šiame užsiėmime daugiausia dalyvauja moterys ir merginos, nors ir vyrams tai nesvetima, ir juos maloniai kviestume, bet vyrams sumanytas ir kitoks užsiėmimas. Tai jėgos, miklumo, išradingumo žaidimai. Vaikus tuo metu pakvies išradingųjų kampelis. Tai žaislų gaminimas: iš lino, iš modelino ir popieriaus (origamis).
Apie 12-tą val. visi susirenkame prie sodelio – darželio. Suksime dainų ir šokių, skirtų stichijoms ratelį. Prisiminsime 9-ias stichijas ir laiką tekantį per jas. Apdainuosime medį, vyniojantį laiką ant savęs. Pagarba medžio stichijai. Pietūs maždaug nuo 13-tos iki 14-tos val. Popietė šeimos tema: gyvenimo pratęsimas, Giminė, jungtys; kokių giminių atstovai suformavo Lietuvą, kas mums, dabartiniams ainiams, artima? Apie Kalną, Jūrą ir Žemyną. Poros rinkimosi žaidimai. Savęs ir kitų pažinumas, artimo atpažinimas, savasties pažinumas.
Tie, kurie nedalyvauja porų žaidimuose, žaidžia šeimyninius žaidimus.
Po žaidimų, apie 17-tą val. maudynės (apsipylimas žolių ištraukomis moterims ir medžių lapų bei šakelių nuoviru vyrams). Atsigavimas.
18-tą val. vakarienė.
Apie 19-tą val. tema “Akmens gyvybinė galia”. Pasakoja …. .
Maždaug apie 20.30 dainos, šokiai, pokalbiai prie Šventosios Ugnies.
Nuo 22-os iki 23-ios val. eisime ilsėtis.

Liepos 23-ioji – trečioji Žemės Diena.
Pasitinkame Saulę – Saulės pasveikinimas – atbudimas. Saulės kūno įjungimas. Šviesos kūno – įkvėpimo priėmimas. Alsavimas. Gyvybingumo atstatymas. Gyvybinės energijos tekėjimas jungčių ratais. Veda … .
Rytinė mankšta miegaliams 7.15: vaikams – gyvūnėlių, suaugusiems – įprasta. Po rytinio apsijungimo su Gamta (Oru, Žeme, Vandeniu) renkamės pusryčių apie 8-tą val.
Nuo 9.20 iki 12-tos val. Svajonių pristatymas (Giminės sodybų kūrimo, šeimos, poros, asmeninio augimo realizacijos, namų kūrimo vizijos). Tai išsilieja į naujo žmogaus gyvenimo būdo vaizdinį. Tuo metu kai suaugusieji (ir kas tik nori) pasakos svajones, vaikams bus organizuojamas žygis savarankiškumo ugdymui. Labiausiai tinkamas berniukams. Mergaitės kurs lėles ir bus “mamomis”.
Apie 13-tą val. Žinyčios Ra-tas. Kokie esame? Kokie dabartiniai bundančio žmogaus poreikiai? Kaip juos realizuoti? Moterys tuo metu kviečiamos į Seklyčią apsijungimui: “Numegzkime skarą Motinai Tėvynei”. Sutartinių dainos.
Apie 15.30 bendri pietūs.
Po pietų renkamės prie darželio. Visuotinė padėka Žemei, Gimtinei, Kūrėjui, Visatai, Protėviams, Šventei ir vienų kitiems.
Šventė dalija dovanas. Dovanos, suvežtos Šventei keliauja į sodus, sodybas, gyvenvietes. Po atsidalijimo galima ruoštis kelionei, į savo erdves, namus.
Neskubėkite. Išvykstame tik po 17-tos val. Galima ir vėliau. Šventoji Ugnis degs iki 20-tos val. Galite pasilikti nakvoti įbūtoj erdvėj. Šventės “tvariniai” pasiliks dar savaitei. Jūs jausmais ir mintimis dar galėsite pabūvoti šioje erdvėje, savo išgyvenimuose, prisiminimuose, Meilėje. Energija erdvėje išlieka ilgam, o Šventė, mes tikimės, iškeliaus į kitą gyvenvietę.
Tokia trečioji Žemės Diena.

Dar kartą tokiam apsijungimui kviečiame Jus, visus, kurie skaitysite šį tekstą. Ateikite į Tėvynės, Tautos, Žemės glėbį. Išbūkime gyvai Dvasia save, sukurkime Meilės srautą.
Priminimas
Ką reikia atsivežti su savimi: miegmaišį, palapinę, rankšluostį (ir didelį), higienos priemones. Rūbą: šventinį ir sportinį, galvos apdangalą, jei bus saulėta (ypač vaikams).
Būtina: dubenėlis, šaukštas, puodelis, kilimėlis ar patiesaliukas atsisėsti.
Maitinimas bus 3 kartus, bet paprastas (vegetariškas). Jeigu turite savo pageidavimų, įpročių, poreikių valgymui, atsivežkite maisto su savimi. Yra rūsys (šaltas podėlis), bus dujos. Galėsite ką nors pasigaminti sau ar vaikams. Maistui laikyti podėlyje reikalingas krepšys su užrašu (kieno).
Šventės metu veiks Mainyčia. Galite atsivežti ką nors vertingo dovanojimui, apsikeitimui arba perleidimui kitam asmeniui už sutartinį piniginį ekvivalentą.
Šventės rinkliava – 7 eurai nuo vienos suaugusio batų poros, o jaunimui nuo 12-kos iki 18-kos metų – 3 eurai.
Jeigu atvyktumėte vėliau, t.y. šeštadienį, stenkitės iki 13 val., rinkliava 5 eurai nuo batų poros (nepriklausomai vyriškas ar moteriškas apavas). O jaunimui – 2,50 euro.
Tiek žinojimo apie Šventę liepos 7-tai dienai.
Tiksli Šventės vieta: Marijampolės raj. Jankų sen. Kazlų Rūdos apyl., Dovydų kaimas. Kelias: Kazlų Rūda – Bagotoji. Posūkis į Dovydus bus pažymėtas (nuo Kazlų Rūdos apie 15 km).
Telefonai pasiteiravimui:
860095543 Margarita
861813014 Reda, Laurynas
863605741 Aldona
P.S. Daugelį domins vieno ar kito užsiėmimo vedėjas. Nerašome sąmoningai. Vardus ir pavardes jūs rasite Šventės Dienų eigos aprašyme – buklete (vietoje). Atvykite savimi, dėl savęs, dėl Žemės, su Meile ir mes visi sukursime Šventę.
Su meile – rengėjai.

Kategorijos:Kita
  1. Kol kas komentarų nėra.
  1. No trackbacks yet.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: