Kodėl vertėtų užregistruoti mūsų judėjimą?

asociacijoskurimas

Sausio 14 d. Ekogyvenviečių ir giminės sodybų suvažiavime pristatysime naujai gimstančią organizaciją.

Šiuo metu turime puikų įvairialypį ekogyvenviečių ir giminės sodybų judėjimą, kuris Lietuvoje buria geros valios žmones jau nuo 2002 metų. Pas mus nėra vadų, yra tik laikinai atsirandantys lyderiai, kurie suburia aplink save iniciatyvines grupeles ir įgyvendina savo pasiūlytus projektus. Manome, kad atėjo laikas užregistruoti šį mūsų gražų judėjimą.

Asociacijos gimimo proga šį pavasarį pasodinsime 1000 medelių Ročkių ekogyvenvietės bendruomeninėje žemėje. Ir tegul tai bus tradicija – kiekvieną pavasarį ar rudenį aplankysime vieną gyvenvietę, susipažinsime su ja, o dar kartu ir nudirbsime didelį darbą – medelių pasodinsime. Stiprės ryšiai tarp gyvenviečių, stiprės ir pačios gyvenvietės.

Registracijai siūlome tokius įstatų apmatus, kuriuos dar kartu su jumis tobulinsime.

Lietuvos ekogyvenviečių ir giminės sodybų asociacija

Asociacija vienyja ekogyvenvietes, giminės sodybas ir jiems prijaučiančius geros valios žmones.

Vizija

Matome klestinčias ekogyvenvietes ir giminės sodybas, tarpusavyje tampriai bendradarbiaujančias ir besidalinančias savo gėrybėmis su plačiąja visuomene Lietuvoje ir visame Pasaulyje.

I. Asociacijos tikslai

Esminis tikslas – atkurti Rojų Žemėje.
Artimi tikslai:
Stiprinti ir plėsti esamas ekogyvenvietes ir giminės sodybas;
Padėti kurtis naujoms ekogyvenvietėms ir giminės sodyboms;
Stiprinti ryšius tarp ekogyvenviečių ir/ar giminės sodybų;
Gerinti ekogyvenviečių ir giminės sodybų įvaizdį visuomenėje.

II. Asociacijos uždaviniai

Kurti logistikos ir mainų tinklą tarp asociacijos narių;
Kurti informacijos dalinimosi tinklą tarp asociacijos narių;
Kurti informaciją ir informavimo priemones, kurios gerintų ekogyvenviečių ir giminės sodybų įvaizdį visuomenėje;
Rengti nariams reikalingus mokymus;
Padėti nariams vystyti verslus;
Padėti nariams steigti mokyklas ir darželius;
Padėti nariams gauti finansavimą narių vykdomiems projektams;
Sąžiningai atstovauti asociacijos narius, bet tik tiek, kiek nariai atstovus įpareigoja;
Vystyti kitas veiklas, padedančias nariams siekti užsibrėžtų tikslų.

III. Asociacijos valdymas

Visi asociacijos nariai lygūs, nėra vadų. Yra nominalus vadovas, kurio teisės įstatuose apibrėžiamos kaip lygios su kitų asociacijos narių teisėmis. Kiekvienas narys gali tapti lyderiu, suburti aplink save iniciatyvinę grupelę ir įgyvendinti savo pasiūlytą projektą. Aukščiausioji valdžia – visuotinis narių susirinkimas. Nariai balsuoja gyvai susirinkę arba, dažniausiai, internetu.

Kol kas asociacijos vadovu siūlomas Raimundas Vaičiūnas iš Kardokų gyvenvietės. Siūlykite savo variantus.

Tai tik pradinis įstatų variantas. Jeigu jaučiate, kad mums pakeliui, tai prisijunkite ir išsakykite savo nuomonę. Gludinkime asociacijos įstatus, veiklos gaires – kurkime asociaciją kartu.

Kodėl manome, jog reikėtų registruotis?

1. Kol kas mes tik šnekamės ir išsakome savo skirtingas nuomones. Užrašyti tikslai ir po jais padėtas parašas mus apjungia vieningai siekti įsivardintų tikslų.
2. Kol kas, kai lyderiui gimsta idėja, tai jam sunku suburti žmones aplink ją. Susijungus ir susiskaičiavus lengviau bus atrasti bendraminčius iškeltam projektui įvykdyti. Veiklos padaugės.
3. Vieningas informacinis tinklas tarp gyvenviečių ir sodybų padės nariams bendradarbiauti – keistis patirtimi, gėrybėmis, idėjomis, kurti bendrus projektus, verslus, mainų sistemą. Stiprės ryšiai tarp gyvenviečių. Stiprės gyvenvietės.
4. Vieningas balsavimo tinklas leis lyderiams pasitikrinti, ar tikrai jų pasiūlytas projektas yra reikalingas asociacijos nariams, neleis lyderiams vykdyti organizacijos vardą gadinančių projektų, neleis lyderiams pristatyti savo nuomonę kaip viso judėjimo nuomonę. Už mus niekas nekalbės viešojoje erdvėje, kalbėsime patys, prisistatysime patys ir tiek, kiek norėsime. Jei kažkas parašys blogą straipsnį ar kitaip paskleis blogą informaciją, asociacija vieningai gali paneigti informaciją spaudoje, parašyti atsakomąjį straipsnį ar atsiriboti nuo paskleistos informacijos.
5. Žurnalistai kreipsis į užregistruotą asociaciją ir klaus mūsų, kaip visuomenės dalies, nuomonės įvairiais klausimais. Susijungę vieningu tinklu galėsime pateikti savo bendrą nuomonę. Visuomenė išgirs mūsų nuomonę, o ne mūsų atstovų nuomonę.
6. Registracija prideda svorio judėjimui, įgalima kalbėtis su valdžios ir verslo institucijomis jiems suprantama kalba.
7. Atsiranda galimybė rašyti projektus, gauti finansavimą iš verslo ir pavienių žmonių, kurie nori paremti gražius judėjimo darbus.
8. Atsiranda galimybė įsijungti į ekogyvenviečių (Vakaruose) ir giminės sodybų (Rytuose) tinklus, gauti iš jų informaciją ir bendradarbiauti su jais.

Mums rūpi išsiaiškinti esamų gyvenviečių ir giminės sodybų poreikius. Kokias problemas mes kartu galėtume išspręsti ir kokius projektus galėtume padėti vieni kitiems įgyvendinti. Atsiųskite savo poreikių sąrašą ir mes bandysime jūsų aktualias temas įtraukti į asociacijos veiklos gaires. Kol kas išsakytos aktualios temos yra šios:

Kaip persikelti į gamtą žmonėms to norintiems, bet nežinantiems kaip?
Kaip pragyventi persikėlus į sodybą?
Kur įgyti reikiamų žinių kuriantis – statybų, žemdirbystės, ūkiniais ir buities klausimais?
Ką daryti su vaikų privalomuoju mokymu? Mokyklų ir darželių klausimas persikėlus į sodybą.

Jums rūpimus aktualius klausimus siųskite adresu ekogyvenvietes@gmail.com

Artimiausia asociacijos veikla

1. Pavasarį pasodinti 1000 medelių Ročkių ekogyvenvietėje ir padaryti iš to tradicinį renginį. Susipažinti su Ročkių bendruomene.
2. Pavasarį surengti konferenciją, kur aštuoni profesionalai iš ekogyvenviečių ir/ar giminės sodybų po pusvalandį pasidalins savo patirtimi, atradimais, žiniomis, kurias gerai išmano ir kurios gali būti naudingos kitiems naujakuriams. Kol kas užregistruoti tik du pranešimai. a) Užsiaugink savo pensiją. Ką ir kaip pasodinti, kad į gyvenimo galą turėtum pensiją garantuojančius pajamų šaltinius. Laimis Žmuida ir b) Natūrali bitininkystė. Nieko nedarant su bitėmis tik pasiimant medaus. Marius Kriščiūnas. Laukiami pranešėjai, profesionaliai pakalbėsiantys apie tai, kaip sodyboje įsirengti alternatyvią energetiką, kaip statyti iš natūralių medžiagų, pateiksiantys sprendimus kaip paprastai ir ekologiškai tvarkytis buityje, kaip pasistatyti efektyvią krosnį, išsikasti šulinį ir panašiomis temomis.
3. Vasarą rengti Žemės šventę.
4. Rudenį pasodinti 1000 medelių dar vienoje ekogyvenvietėje ar giminės sodybų gyvenvietėje ir susipažinti su jos bendruomene.
5. Kitą žiemą – aštuntasis ekogyvenviečių ir giminės sodybų suvažiavimas.

Norite prisijungti prie kuriamos asociacijos? Rašykite
ekogyvenvietes@gmail.com.

Iniciatyvinė grupė:
Raimundas Vaičiūnas
Skirmantas Razauskas
Tadas Lomanas
Laimis ir Gabrielė Žmuidos
Giedrė ir Šarūnas Kondratai
Daiva Nakvosienė ir Kees

Kategorijos:Kita

Pavežkime vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva

Važiuokime į sausio 14 d. Ekogyvenviečių ir giminės sodybų suvažiavimą kartu. Reikia pavežti vieną mergaitę su vaiku iš Vilniaus ir vieną iš Kauno. Nuo Kauno dar vieną jauną šeimą su vaiku.

Parašykite kas kiek turite laisvos vietos ir iš kurio miesto važiuojate. Taip pat parašykite pakeleiviai kiek jūsų ir iš kurio miesto norite važiuoti. Visi rašykite telefonų numerius į ekogyvenvietes@gmail.com ir mes padėsime jums vieniems su kitais susisiekti.

http://dainutekstai.lt/r525/marijonas-mikutavicius-pasveikinkit-vieni-kitus.html

Kategorijos:Kita

Generalinė repeticija sausio 8 d. Kaune

13178695_1344420258907312_2407520976247527575_n

Sausio 8 d., Kaune, Vasario 16-osios g. 4, nuo 10 valandos iki vakaro vyks Iniciatyvinės grupės susitikimas. Generalinė repeticija arba kitaip – paskutinis pasiruošimas Ekogyvenviečių suvažiavimui vyksiančiam sausio 14 dieną. Galutinai gludinsime programą, skirstysimės, kas atsakingas už tušinukus ir popieriukus, kas atsineša lipnios juostos, kas praveda žaidimukus ir kuriuo metu. Visi norintys prisidėti prie šventės rengimo nors kuo nors labai laukiami.

Dar kartą adresas:
http://www.o2pilates.lt/kontaktai

Kategorijos:Kita

Piešinių konkursas “Rojus Žemėje“

15253525_1185921608163811_7161785936515947556_n

Suvažiavimo – šventės VIENIJIMOSI LAIKAS. ROJAUS ŽEMĖJE LINK sausio 14 dieną veiks visų mūsų piešinių paroda TEMA – ROJUS ŽEMĖJE.

Kviečiami dalyvauti dideli ir maži. Išreiškime savo Rojaus Žemėje Viziją spalvomis, atverkime širdį Svajonei. JI PILDOSI!

Visi dalyviai bus jaukiai apdovanoti.

Piešinius su savimi atsiveškime vykdami į šventę. Piešti gali VISI !! Net jei nedalyvausite šventėje, bet mėgstate piešti ir seniai svajojate perkelti savo Širdies Kūrinį ant popieriaus, siųskite savo piešinius adresu:

Piešinių konkursui
Žemuogių g. 5,
Kardokai,
Kazlų Rūdos sen.

Kategorijos:Kita

Ekogyvenviečių suvažiavimo metu bus galima išsitirti savo produktus

ny_2017_gifts

Sausio 14 d., Ekogyvenviečių suvažiavimo – mugės metu (Agurkiškių kaimo
sodyboje, Kazlų Rūdoje) dalyvaus “Биотехпрогресс“ kompanijos atstovai iš Peterburgo, kurie moksliniais pagrindais matuos įvairių produktų “biolaukus“. Mūsų tikslas – išsiaiškint (1) ar jų prietaisai gali įrodyt giminių sodybų produktų pranašumus prieš “parduotuvinius“ (kas automatiškai pagelbėtų tų produktų platinimą viešumoje), ir (2) ar giminių sodybų gamintojai pamatytų naudą tokiuose matavimuose. Kas susidomės – atsivežkit kiekvieno produkto bent po du mėginius – vienas “geras“, kitas “sulyginimui“ (iš perpardavinėtojų, parduotuvės, ar kitaip “pagadintas“).

Produktai gali būt įvairiausi – vaisiai, daržovės, grybai (džiovinti), žolės, arbatos, uogienės, konservai, medus, sultys, aliejai, pieno produktai, duona, grūdai, riešutai, sėklos, muilai, šampūnai, muilai, veltiniai, drožiniai, kiti rankdarbiai… Reiktų pririnkti kuo daugiau skirtingų pavyzdžių iš skirtingų augintojų, gamintų, saugotų ir apdorotų skirtingais būdais, skirtingomis technologijomis – tam, kad galėtume lyginti, analizuoti.

Daugiau informacijos apie matavimo metodą:
http://ktispb.ru/gdvteoria.htm

Apie Kamerą:
http://ktispb.ru/gdvinstruments.htm#Camera
http://www.gdvonline.ru/page.php?al=GDVCamera
http://gdv-kti.com/gdv-devices/gdv-camera-pro.html

Apie Minilaboratoriją:
http://ktispb.ru/gdvinstruments.htm#MiniLab
http://www.gdvonline.ru/page.php?al=GDVMiniLab
http://gdv-kti.com/gdv-devices/gdv-mini-laboratory.html

Kategorijos:Kita

Vienyjimosi laikas. Rojaus Žemėje link

13178695_1344420258907312_2407520976247527575_n

2017 sausio 14 d., (šeštadienį) vyks septintasis ekogyvenviečių ir giminės sodybų suvažiavimas-šventė. Kviečiami ir laukiami visi geros valios žmonės, bendruomenės, žengiantys ar besiruošiantys žengti tobulėjimo, saviugdos ir harmoningo gyvenimo Gamtoje keliu.

Suvažiavimas vyks visą dieną. Programa kol kas ruošiama ir tuoj tuoj pasirodys. Viso renginio metu vyks mūsų pačių suneštų gėrybių mugė. Atsineškite visi ko turite savo, kuo didžiuojatės, ką norite parodyti, padovanoti ar parduoti kitiems.

Alanas galbūt atveš mokslininkų aparatą, kurio pagalba galima nustatyti produkto poveikį žmogui. Kas norėsit, galėsite išsitirti savo produktus, tad atsivežkite rinktinius.

Suvažiavimas vyks netoli Kardokų ir Braziūkų ekogyvenviečių, Agurkiškių kaimo turizmo sodyboje (www.agurkiskes.lt).

Suvažiavimas – šventė
„VIENIJIMOSI LAIKAS. ROJAUS ŽEMĖJE LINK“
PRELIMINARI PROGRAMA
2017 01 14
Agurkiškių kaimo turizmo sodyba, Girios g. 13, 15, Agurkiškės kaimas, Kazlų Rūdos seniūnija, Kazlų Rūdos savivaldybė,  http://www.agurkiskes.lt

8.00 – 10.00 Vyturėlių laikas. Renginio dalis skirta norintiems ir galintiems jungtis į Saulės pasitikimo (8.35), susikaupimo, Sielos terapijos (per judesio, žodžio, pojūčio ir garso darną) rytmetį.
10.00 Suvažiavimo pradžia. Susipažinimo ir apsikabinimų laikas.* Patalpos puošiamos konkurso piešiniais.
11.00 Įžanginis pranešimas. Bendruomenių prisistatymai – geroji patirtis (5 – 10 min.). Trumpi teminiai – informaciniai pranešimai (5- 10 min.). Pertraukoje mankšta.
14.00 Bendras valgis **
15.00 Atviros erdvės teminėms diskusijoms grupėse.
17.00 Baigiamasis renginio pranešimas. Išvados.
17.30 Pertraukėlė – arbata
17.40 Šventinė dalis. Dainos, šokiai, gyva muzika. Bendravimas. Dovanos.

*Bendra užrašų knyga – kontaktams ir pastaboms bei pasiūlymams, kuri visad būtų vienoje vietoje. Viso renginio metu auginamas Medis „Aš Esu… Šio mano gyvenimo tikslas…“ .
**Viso renginio metu vyks mugė, tad galima įsigyti sveiko maisto, rankų darbo dirbinių, harmonizuojančios muzikos bei literatūros.

Kategorijos:Kita

Sodybų produkcija

4069012_orig

Sukurta sodybų produkcijos ir paslaugų skelbimų lenta. Kviečiame pasitalpinti visus sodybiečius, kurie ką nors gamina ar teikia kokias paslaugas. Kai susirašysim visi ir matysime esamos produkcijos kiekius bus lengviau ieškoti verslininko ar vadybininko, kuris padėtų parduoti jūsų prekes ir paslaugas.

Skelbimų lenta čia:
https://skelbimai.sodyboje.lt

Jei nemokate patalpinti skelbimo, jo tekstą atsiųskite Artūrui 868515414, technodesign2000@gmail.com. Jis jums pagelbės.

Giminės sodybų kūrėjai jau turi ir prekės ženklą, kurį galite patalpinti ant savo prekės. Prekės ženklą matote viršuje, paveikslėlyje. Daugiau apie ženklą ir jo didesnės kokybės variantai čia:
http://giminessodybos.weebly.com/gimin278s-sodyb370-g278ryb278s/gimins-sodyb-grybi-emblema

Taip pat šiuo metu kuriamas bendras natūralios, švarios produkcijos ženklas. Apie tai vėliau.

Kategorijos:Kita

Piešinių konkursas “Rojus Žemėje“

15253525_1185921608163811_7161785936515947556_n

DĖMESIO!!

Ekogyvenviečių šventės, planuojamos kitų metų sausio 14 d. (šeštadienį) proga skelbiame piešinių konkursą “ROJUS ŽEMĖJE!“ Dalyvauti kviečiame visus visus tiek suaugusius, tiek vaikus.
Šventę puoš visų darbų ekspozicija.

Savo piešinius siųskite adresu:

SANDRAI
Rožių g.39-1, Panevėžys
Lietuva

Arba su savimi atsineškite i šventę.

TOBULINKIME SAVO GYVENAMĄJĄ APLINKĄ 🙂

Sandra

Kategorijos:Kita

Susitikime gruodžio 11 d. Krunuose

DSC_3880

Gruodžio 11 d. vėl iniciatyvinės grupės susitikimas Krunuose. Pradžia – 10 val. Kviečiami visi norintys prisidėti prie mūsų judėjimo judinimo. Ruošimės sausio 14 d. vyksiančiam Septintajam ekogyvenviečių ir giminės sodybų suvažiavimui, bandysime nubrėžti judėjimo gaires, nagrinėsim kitus aktualius klausimus.

Praneškite ką reikės pavežti nuo Kauno ar Vilniaus.

Kategorijos:Kita

Ekogyvenviečių žemėlapis

zemelapisghj

Paspaudus ant namuko, išmetamas gyvenvietės aprašymas:
http://giminessodybos.weebly.com/381em278lapis.html

Kategorijos:Kita

Kalnuotės ekobendruomenė

kalnuotesbendruomenedfd

Kalnuotės bendruomenė jungia įvairaus amžiaus, tikėjimo ir profesijos žmones – medikus, pedagogus, mokslininkus, teisininkus, žemdirbius, tarnautojus, menininkus ir jų šeimas. Bendruomenės iniciatorė – N.G.Wolmer. Įsikūrėme apie 30 km. nuo Vilniaus, Kalnuotėje.

Čia turime apie 20 ha žemės. Šiuo metu Kalnuotėje nuolat gyvena 1 šeima, pradėtos 6 namų statybos. Pabendrauti, drauge padirbėti, švęsti ir praleisti laisvalaikį  Kalnuotėje nuolat suvažiuoja bendruomenės nariai iš visos Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, kitų Lietuvos miestų. Turime bendraminčių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje (Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Airijoje ir kitose šalyse).

Bendruomenėje jau tapo tradicija bendros šventės (Joninės, Žolinės, Lygiadieniai), vaikų ir saugusiųjų stovyklos, seminarai, pirčių, kvėpavimo praktikos, joga, meditacija, gamtos puoselėjimo, aplinkos tvarkymo talkos, parko kūrimas, dalyvavimas ekologiniuose projektuose.

Pora videointerviu apie bendruomenę:

http://www.delfi.lt/grynas/tv/eko-gyvenvietese-besikuriantys-miestieciai-nukirte-medi-jo-atsiprasome.d?id=63622682

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/51989 nuo 43:41 min

Daugiau informacijos:
http://www.kalnuotesbendruomene.lt

 

Kategorijos:Kita

Ieškom patalpų ekogyvenviečių suvažiavimui

dirbsim

Ieškome patalpų kažkur centre Lietuvos ekogyvenviečių suvažiavimui sausio 14 ar 15 dienai. Salė turėtų talpinti daugiau nei šimtą žmonių. Jei žinote tokių patalpų, prašom pranešti ekogyvenvietes@gmail.com.

Kategorijos:Kita

Kuriama Lietuvos ekobendruomenių asociacija

15230659_10206083372961792_7831259927931779010_n

Tęsiame Lietuvos ekobendruomenių, giminės sodybų ir kitų sveiką, natūralų ir švarų gyvenimo būdą propaguojančių žmonių vienijimąsi ir jungimąsi.

Kviečiame visus, kam toks gyvenimo būdas savas, artimas arba nori pradėti taip gyventi, dalyvauti 2016 gruodžio 3 d., 12 val. Melkio bendruomenėje vyksiančiame mus vienijančios organizacijos kūrimo procese: galvosime pavadinimą, organizacijos tikslus, dirbsime su įstatais.

Laukiame visų aktyvių ir neabejingų SVEIKAM, NATŪRALIAM IR ŠVARIAM GYVENIMO BŪDUI. Tik KARTU MES – JĖGA!!!

Susitikime A. Giedraičio g. 124, Melkio kaimas, Maišiagalos sen., Vilniaus rajonas.

Kategorijos:Kita

Apkabinkime Žemę

apkabinkimezeme

Labas, brangieji,

Nekantrauju pasidalinti:) Spalio pabaigoje pakvietėme švietimo įstaigas registruotis šokiui Žemei 2017-tų metų pasaulinei Žemės dienai. Šiuo metu turime užsiregistravusias bendram šokiui 247 Lietuvos švietimo įstaigas, kurių Mokytojai, Auklėtojai, o per juos vaikai, paaugliai, jaunimas, tėvai, išreiškė ketinimą apsijungti tą pačią dieną, tą pačią valandą, per tą patį šokį vardan mūsų Žemės. Mane tai įkvepia:) Ir dar žinot, kas nuostabu? Iki šiol į mūsų projektus registruodavosi didesnieji Lietuvos miestai, dabar aš skaitau miestelių, kaimų pavadinimus, kurių buvimo vietos net nežinau, kai kuriuos girdžiu pirmą kartą – Laibgaliai, Pabaiskas, Čiobiškis, Ąžulaukė, Skapiškis, Viduklė, Alovė, Andriškiai… Toks pojūtis lyg Lietuva atsivertų, lyg sakytų ir tai esu aš, ir tai…

Šis šokis jau turi istoriją, pradedant nuo Alytaus, ją pratęsiant Kurmaičiuose (http://apkabinkimezeme.lt/2017-sokis-zemei-instrukcija/) ir štai dar vienas jo istorijos etapas… Patikėti, kad Lietuva gali savimi įkvėpti kitas šalis, galų gale – pati save. Galbūt ne visiems patinka pasirinktas kūrinys, choreografija, bet tikslas yra kitas – apsijungti, vienytis geriems darbams. Sutinku, kad forma yra svarbu, bet tam kartui pasirinkom šią:).

Registracija dar vyksta, kol kas iki lapkričio 15 d., – šokis vyks 2017 m. kovo 20 d. 12:00 val., tad laiko dar turime per akis, šokis išmokstamas greitai, svarbu, ar matome prasmę tai daryti. Jei taip, dalinkimės šia žinia su savo draugais Lietuvoje, užsienyje.. ką galim žinoti, galbūt būtent šios žinutės jie laukia;) Daugiau informacijos rasite http://apkabinkimezeme.lt/naujienos.

Dalia Skvireckienė

Kategorijos:Kita

Renginio “Natūralaus švaraus gyvenimo grąžinimas į Lietuvą“ transliacija

Kategorijos:Kita

Natūralaus švaraus gyvenimo grąžinimas į Lietuvą: žemdirbystė, maistas, buitis

14915665_1327517937281496_7551501867621343701_n

Lapkričio 25, 26 27 dienomis kviečiame ekologinės, BioDinaminės, gamtinės produkcijos augintojus, gamintojus ir prekybininkus į bendruomenišką trijų dienų susitikimą!

Gyvai paliesime šias temas: naujo kokybės sertifikato – prekės ženklo kūrimas, atskirų ūkių bei bendruomenių verslumo didinimas, savanorystės vystymas, bendrų objektų kūrimas, švarios produkcijos/veiklos žinomumo didinimas Lietuvoje ir už jos ribų, sėklų bankas ir kiti svarbūs klausimai.

Renginio pradžia: Penktadienis 25 d. nuo 12 val. dienos.

Renginio pabaiga: Sekmadienis 27 d.

Renginio vieta: Liepiškių kaimas, Druskininkų savivaldybė ir Sakniava, Lazdijų rajonas.

Penktadienis:

Nuo 12 val. pradedame rinktis į Liepiškių kaimą, Vaidos Vilkės sodyboje.

Griežtos programos nebus, viskas spontaniškai kaip artimiausių draugų rate 🙂

Visą šį laiką būsime neformalioje aplinkoje, kur vyks bendravimas/susipažinimas, įsikūrimas, bendri pietūs/ vakarienė, gyva muzika, jeigu palankus oras – laužas ir žvaigždėtas dangus.

Susėdę prie bendro stalo kalbėsimės minėtomis svarbiomis temomis apie tai, kaip pagyvinti gamtinį gyvenimą visoje Lietuvoje ir čia pat imsimės idėjų įgyvendinimo.
Miegojimas savo miegmaišiuose ant kilimėlių šiltame name, kam palanku, galima nakvoti savo palapinėse erdviame sodybos kieme.

Šeštadienis:

Mankšta, sveiki ir skanūs pusryčiai, toliau kaip dievas duos:)

Pagrindinės diskusijos šiais klausimais:

– Naujo kokybės sertifikato – prekės ženklo kūrimas. Sertifikato ar prekės ženklas, kuris nepriklausys nuo jokių Europos sąjungos institucijų, o remsis glaudaus bendruomeniškumo ir pasitikėjimo principu. Visi žinome, kad esamas sertifikatas neužtikrina gaminio kokybės, o gauti jį užtrunka ir energijos ir išteklių, tad jėgos ir pinigai skirti biurokratijai oficialiems sertifikatams gauti, galės būti panaudoti daug naudingiau t. y. Pačiai gaminio/paslaugos kokybei ir prieinamumui didinti. Tarsimės kaip sukurti tokį sertifikatą, prekės ženklą ar klubą, kaip išlaikyti jame dalyvaujančių produktų kokybės užtikrintumą ir kaip visa tai paversti mums palankiu dalyku.

– Susipažinimas ir susijungimas su visais augintojais ir ‘natūralistais’ išsibarsčiusiais po visą Lietuvą bendram veiklų kūrimui ir verslumo didinimui. Paanalizuoti eksporto galimybes – Lietuva gali išmaitinti 10-20 tokio paties dydžio valstybių.

– Savanorystės vystymas. Studentų ir kitų jaunų žmonių įtraukimas tiek į teorinę tiek į praktinę veiklas. Savanorystė eko ūkiuose bei bendruomenėse – kaip sveikatinimo ir savo poreikių realizavimo priemonė.

– Bendrų objektų po visą Lietuvą, greta esančių bendruomenių bendroms veikloms vystyti. Sandėliavimo pastatai, sulčių spaudyklos, džiovyklos, maisto gamybos patalpos, įvairūs mokymai (kaip užauginti? kaip realizuoti? Nuo ko pradėti? Klaidos ir sėkmingi pavyzdžiai). ‘Susimetimo’ principu galima daug greičiau ir pigiau įgyvendinti savo idėjas nei pavieniui..

– Įstatymų leidėjų supažindinimas ir švietimas skatinantis keisti jų atgyvenusi požiūrį panaudojant juos kaip įrankį geriems ir visiems paprastiems žmonėms naudingiems tikslams įgyvendinti. Kviesime naujai iškeptus seimūnus ir jų atstovus.

– Sėklų bankas. Kaip panaudoti griežtus įstatymus sertifikuotoms sėkloms savo naudai? Kaip dauginti ir atkurti originalias sėklų veisles.

Susitikimo metu Alanas pristatys būsimos mokyklos programą, apjungiančią tiksliuosius mokslus su žmogaus vidiniu pasauliu. Programos pristatymas užims dvi-tris valandas, gerai būtų jei atsirastų kas gali nufilmuot ir paskiau įkelti į youtube.com.
Programa skirta mokytojams ir tėveliams, siekiantiems suprast, kaip formuot naujos kartos pasaulėžiūrą, ir kaip kiekvienas gali prie to prisidėt. Pirmoj vietoj siekim pritraukt mokytojus, jau realiai dirbančius su vyresniųjų klasių vaikais. Bet iš tiesų kiekvienas gali prisidėt prie būsimos mokyklos veiklos – net jei nesidomi jokiais “specialiais“ mokslais – nes vis vien turi kažką unikalaus, ko dabartinė mokykla neduoda, pvz. žino daug pasakų, patarlių, žaidimų, šokių, dainų, ir galbūt turi kitokių idėjų, kaip atgaivint “negyvas sistemines žinias“.

Taipogi su laiku gerai būtų sudaryt “prijaučiančiųjų talentų“ duomenų bazę, kuri išvardintų visus stipresnius įvairių disciplinų mokytojus bei savanorius, norinčius kažkaip praturtint ateities mokyklų programas.

Be abejo, trys dienos gal ir mažoka tiek temų apkalbėti, pasitarsime kiek dar panašių renginių galime surengt. Tai bus pirma tokių susitikimų ciklo dalis:)

Visos temos turi susieiti į vieną bendrą motyvą: mums patinka ir mes mėgaujamės tuo ką veikiame savo nuostabioje šalyje ir dėka mūsų bendrumo mes galime nuveikti daugiau ir greičiau. O spinduliuodami gerą energiją, tik tokį pat gėrį išspinduliuosime ir į aplinką įvairiu formatu: produktais, paslaugomis, draugyste, patarimais, bendrais darbais ir meile veiklai bei visatai 🙂

Sekmadienis:

Susitikimą vainikuosime pramogomis nuvykę į netoliese (~ 20km) esančią sodybą Sakniavos kaime į Alano sodybą, kur lauks įvairūs žaidimai, karšta dūminė lauko pirtis, maudynės tvenkinyje, karšta arbata ir ant laužo bendrai ruoštas maistas.

Renginys nemokamas, maistas tik vegetariškas suneštinis bei namų šeimininkų gamintas troškinys, sriuba ir kiti nuostabūs daržovių patiekalai. Renginys griežtai be jokių svaigalų.
Bus aukų dėžutė už maistą ir nakvynę bei organizacinį darbą.

Svarbu turėti savo miegmaišį ir kilimėlį, skanėstą sau ir savo draugui. Pasiimkite muzikos instrumentus, sugalvokite bent po vieną linksmą interaktyvų žaidimą ar užduotį, tai be galo svarbu!!! kad nesėdetumėm kaip kelmai 🙂 pasiimkite savo gaminių/prekių pavyzdžius, gražias idėjas, gerą nuotaiką ir viską kas manai gali būti naudinga ir įdomu.

Norintys plačiau pristatyti savo veiklą ar idėjas, praneškite mums iš anksto, kad būtų galima atskirai tam paskirti laiko ir nei viena svarbi mintis neprapultų dėl laiko ir dėmesio stokos.

Būtina išankstinė registracija el. paštu: kaimynelispetras@gmail.com
telefonai pasiteiravimui (Vaida: 865222535, Alanas 861594374,Kasparas 863164247 Aistė 861459911 )

Norintys ir galintys padėti pasiruošti, kviečiami atvykti susisiekiant nurodytais kontaktais.

Kaip atvykti

Jei važiuosite nuo Vilniaus ar Kauno, važiuokite per Merkinę. Privažiavus žiedą ties Merkine, sukite į patį miestelį ir pravažiavus jį, pervažiavus tiltu per Nemuną, važiuokite tiesiai dar apie 10 kilometrų. Stebėkite ženklus ir kai privažiuosite rodyklę į kairę su užrašu “Vilkiautinis, Liškiava” sukite ten. Pavažiuokite dar 2 km ir prie pat ženklo “Vilkiautinis” bus žvyrkelis į dešinę. Sukite į tą žvyrkelį ir visada važiuokite pagrindiniu keliuku, bus keletas išsišakojimų, bet jūs laikykitės dešinės. Už poros kilometrų, pravažiavus keletą sodybų ir užvažiavus ant kalniuko, bus kryžkelė, joje stovės metalinis kryžius, toje kryžkelėje sukite į dešinę. Už kelių šimtų metrų nusileidę nuo kalno pravažiuosite pro ūkininko sodybą, joje bus daug visokios technikos ir keletas lūšnelių, kita sodyba bus kairėje už vieno keliuko vingio – tai Vilkės sodyba. Žalias namas, ruda tvora.
Jei važiuosite nuo Druskininkų, važiuokite per Liškiavą, Liškiavoje sukite link Vilkiautinio, Vilkiautinio pabaigoje ties kaimo pasibaigimo ženklu žvyrkeliu į kairę, o toliau kaip aprašyta aukščiau.
Jei važiuosite per Leipalingį, tuomet Leipalingio žiede sukite link Merkinės ir už 10 km sukite link Vilkiautinio, Liškiavos ir toliau kaip aprašyta aukščiau. Lauksime �

Sodybos koordinatės: 56426, 24.005341
54.106432, 24.005346
https://www.google.lt/maps/place/54°06’23.1%22N+24°00’19.2%22E/@54.106426,24.003147,360m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d54.106426!4d24.005341?hl=lt

Iki pasimatymo broliai ir sesės! 🙂

Kategorijos:Kita

Kaip ekobendruomenės gali prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo

suderbynecovillage

Mykolo Romerio universiteto mokslininkai kartu su Skandinavijos ir Baltijos šalių partneriais tyrinėja, kaip mūsų laikais ekobendruomenės gali prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.

Ekobendruomenė – tai kartu veikiančių ir kaimynystėje gyvenančių asmenų grupė, kuriai svarbus ryšys su gamta, jos tausojimas, bendruomeniškumas, aplinkai draugiška gyvensena. Tokios bendruomenės paskutiniais dešimtmečiais sparčiai kuriasi ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. 1995 metais buvo įkurtas ir tarptautinis ekobendruomenių tinklas, kurio pagrindinė būstinė šiuo metu yra Ispanijoje: (daugiau informacijos čia).
Ekobendruomenės yra įvairios: kai kurios turi aiškiai apibrėžtą veiklos ir gyvenimo filosofiją, vadovaujasi antroposofinėmis vertybėmis, joms svarbi dvasinė ir socialinė ekologija, kitos – buriasi ekologinės žemdirbystės ar ekologinės statybos interesų pagrindais. Ekobendruomenių projektai ir iniciatyvos yra labai palaikomos Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, nes jų propaguojamas gyvenimo būdas gali užkirsti kelią klimato kaitos problemoms ateityje.
Kuo dar ekobendruomenės gali būti naudingos visuomenei? Grupė Skandinavijos ir Baltijos šalių NGO, mokslo ir verslo organizacijų, tarp kurių – ir Mykolo Romerio universitetas, iškėlė prielaidą, jog ekobendruomenių veikla gali būti naudinga sprendžiant ir kitas visuomenei aktualias problemas. Tokių bendruomenių judėjimas prisideda prie jaunimo užimtumo, neįgaliųjų ir net pabėgėlių integracijos klausimų sprendimo.
Ekobendruomenėse galima išmokti, kaip pasistatyti nebrangų ekologišką būstą, užsiauginti ekologiškų vaisių ir daržovių, be to, ekobendruomenės dažniausiai vadovaujasi tolerancijos, pakantumo, atjautos ir bendradarbiavimo vertybėmis ir principais, taigi, tikėtina, kad jos reikšmingai prisidėtų ir prie socialinės įtraukties Europoje skatinimo. Įdomu, kad socialinės įtraukties per ekobendruomenes idėja nėra nauja. Seniausios ekobendruomenės pasaulyje Solheimar, kurią 1930 metais įkūrė Sesselja Hreindís Sigmundsdóttir (1902-1974), viena iš pagrindinių veiklų buvo darbas gamtoje su proto negalią turinčiais vaikais. (Daugiau informacijos – čia).
2016 m. sausio mėnesį startavo Švedų instituto (Svenska institutet) finansuojamas projektas „Socialinė įtrauktis per ekokaimus ir bendruomenes Baltijos jūros regione“ (SIBREC – Social Inclusion in the Baltic Sea Region through Ecovillages and Communities), Rygoje susitikę septyni šio projekto partneriai, tarp kurių – ir Mykolo Romerio universitetas, taip pat Tartu universitetas analizavo socialinės įtraukties alternatyvas Europoje, susipažino su sėkmingais socialinio verslo pavyzdžiais Latvijoje, apžvelgė keletą socialinės įtraukties iniciatyvų per ekobendruomenes Skandinavijos ir Baltijos šalyse.
Šiuo metu Skandinavijos ir Baltijos šalyse gyvuojančios ekobendruomenės taiko „žaliąją reabilitaciją“, „gamtos terapiją“, „gyvūnų terapiją“ įvairioms socialinėms grupėms – asmenims, patyrusiems perdegimo sindromą, prekybos žmonėmis aukoms, raidos sutrikimų turintiems vaikams, neįgaliesiems, priklausomybių turintiems asmenims. Be to, kai kurios ekobendruomenės, ypač, Švedijoje, aktyviai prisideda sprendžiant pabėgėlių integracijos problemas.
Šiuo metu Baltijos jūros regione vykdomi įvairūs tvarios plėtros skatinimo projektai, tokie kaip, tarkim, REALS. Pasak MRU Psichologinės gerovės tyrimų laboratorijos vadovės Aistės Diržytės, SIBREC projektas skirtas NGO, verslo ir mokslo bendradarbiavimui, siekiant paskatinti efektyvias ekobendruomenių paslaugas visuomenei, naujas edukacines programas bei tarptautines mokslinių tyrimų iniciatyvas visame Baltijos regione.
Projekto partneriai 2016 m. birželio mėnesį lankėsi Švedijoje, o spalio 20-23 dienoms susirinko Lietuvoje. Dalyviai Mykolo Romerio universiteto MRU LAB socialinių inovacijų laboratorijų centre susitiks su besidominčiais, aptars tolimesnes bendradarbiavimo galimybes, dalyvaus bendrose kūrybinėse dirbtuvėse, susipažins su Melkio, Kalnuotės bendruomenėmis.

Projekto SIBREC programa Lietuvoje

(Foto: Claros Cortadelles, Alisos iš tarptautinės ekobendruomenės gyvenvietės „Suderbyn“, Švedijoje, Gotlando saloje)

Daugiau nuotraukų ir originalus tekstas čia:

http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php/kaip-eko-bendruomenes-gali-prisideti-prie-socialines-atskirties-mazinimo/225634/#.WBAVqRK8qcZ

Kategorijos:Kita, Renginiai

Ieškome bendraminčių kurtis Klaipėdos ar Kretingos raj.

Sveiki, ieškome bendraminčių kurtis Klaipėdos ar Kretingos rajone 30 km atstumu nuo Klaipėdos. Mūsų jau keturios šeimos ieškančių savo žemelės. Skambinkite Edmundui tel.: 860576676.
Kategorijos:Kita

Melkio mokykla renka klases

melkio

Vilniaus rajone, Melkio kaime kuriasi nauja alternatyvaus ugdymo mokykla. Tai gamtoje besikuriančios bendruomenės inicijuota mokykla. Šį rugsėjį joje mokysis priešmokyklinukai, pirmų, antrų ir trečių klasių moksleiviai, veiks mišri 3 -5 metų vaikų darželio grupė. Savo dienotvarkėje Melkio mokykla remsis bendrąja ugdymo programa bei taikys įvairius alternatyvaus ugdymo metodus. Daugelis užsiėmimų vyks lauke, gamtoje. Mokyklinukų diena prasidės krosu ir maudynėmis prūde. Vaikai patys tvarkys savo aplinką, prisidės prie maisto gaminimo, namų ruošos. Ugdymo programą integruosime į projektines veiklas, realius darbus, atliekamus kartu su suaugusiais. Vienodai dėmesio skirsime protinei, kūrybinei bei fizinei veikloms. Taikysime pasinėrimo metodiką, vaikai mokys bei mokysis vieni iš kitų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas gražių, pagarbių tarpusavio santykių puoselėjimui, atsižvelgiama į individualius vaiko poreikius. Mokyklos tikslas – suteikti vaikams žinias ir gebėjimus, reikalingus gyventi sveiką, sąmoningą, laimingą, tausojantį ir turtinantį save ir pasaulį gyvenimą.

Daugiau informacijos apie Melkio mokyklą rasite internetinėje svetainėje www.melkys.lt, kontaktinis tel. 861566929 /Ernesta.

Kategorijos:Kita

Mainų-dalinimosi šventė Jonavos raj.

saulyte-uz-debeselio
MAINŲ-DALINIMOSI ŠVENTĖ
Mainai – gerai!
Balandžio 16 d.  nuo 9:30 val. iki pirmų gaidžių.
Vieta: pas Remigijų Upninkuose. 
 
Šios šventės tikslas yra dalintis ir susipažinti. Šventėje  dalinsimės patirtimi kaip atstatyti natūralų ryšį su gamta.Susipažinsime su naujai atvykusiais ir sutiksime senus pažįstamus. Per vieną dieną pasaulio pakeisti neplanuojame, bet laiko veltui negaišime ir dėmesį skirsime dalinimuisi žiniomis bei gebėjimais, susipažinimui, pasidžiaugimui tuo, ką pavyko pasiekti mainų srityje. Atvykite, pabūsime jaukiai ir tuo pačiu produktyviai. Nesvarbu iš kokio pasaulio krašto esate, svarbu, kad pritariate šventės šūkiui “Mainai – gerai!“.
Priminimas:
·         Apie atvykimą (arba neatvykimą) informuokite kuo ankščiau žemiau nurodytais telefonu arba el. paštu.
·         Jeigu turite pasiūlymų, pageidavimų – praneškite.
·         Dienotvarkė su papildoma informacija prisegama prie šio laiško.
·         Dalyvio mokestis – 0 eurų (0 Lt).
 
Su pagarba
Remigijus         
tel.: 8 ~ 657 84609
Dėkoju visiems už įkvėpimą ir palaikymą.
Iki šviesių susitikimų!

Dienotvarkė  2016 04 16

PASTABA: suvažiavimo metu anksti ryte (03-10 val.) bus kepama duona, pyragas.

06:00 – 07:00  Keliamės, mankšta, dušas.

07:00 – 08:00  Susitvarkymas. Pusryčių paruošimas.

Skaityti toliau…

Kategorijos:Kita

Lietuvos ekogyvenviečių susitikimas ir šventė

Šių metų Gegužės 14-15 dienomis Lazdijų raj. Sakniavos kaime vyks

Lietuvos Ekogyvenviečių Susitikimas ir Šventė

Kas turit minčių apie aktualias temas – susisiekit su Alanu (861594374, alanas@canbalt.com) – jų pagalba kursim programą.

Kol kas pagrindinė tema – “Sukurkime Amžiną Šventę!“ Visi žinom, kad gyvenam Svajonėmis – Vaizdiniais. Bet ar tie vaizdiniai pakankamai “kokybiški“ – ar kiekvienas žino, kokiu nori tapti ateityje, kokią puselę ir vaikus nori turėti (net jei senai gyvena kartu), ką reiškia žodžiai “Laimingai Gyventi“? Kviečiame visus-visus pasiruošti diskusijai, kaip sukurti kuo stipresnius Tikro Vyro, Tikros Moters, Laimingos Šeimos vaizdinius – tokius gyvus ir patrauklius, kad jie virstų lopšinėmis, pasakomis ir dainomis, vedančiomis mūsų vaikus ir mus
į Amžiną Šventę. Atgaivinkim savo Tautosaką – Protėvių išmintį, jau daug laiko pakeistą primityviais „Palangos Juzės“ tipo vaizdiniais!

Kita tema – kaip ugdyti laimingus žmones, turinčius Tyrą Širdį, Linksmą Būdą, Nepalaužiamą Valią, Aštrų Protą, Lakią Vaizduotę? Naujo tipo mokyklų kūrimas.

Suneštinis stalas, pirtis, pravylo (ištempia už rankų ir kojų), konkursai, žaidimai, karaoke (su atlikėjo balsu ir be), arkliukai, karstyklės, ištisą naktį – šokiai su gyva muzika, svaiginantis alyvų kvapas, lakštingalų čiulbėjimas, varlių koncertas, miegas po žvaigždėm!

lietuvos-ekogyvenvieciu-susitikimas-2016

Programos detales galima bus aptart “gyvai“ Pavasario sugrįžimo šventėje (kuris vyks Balandžio 8 – 10 dienomis ten pat – Lazdijų raj. Sakniavos kaime)

Parduodama žemė prie Maciūnų ir Voskonių bendruomenių

12380349_10209418705928439_1390553300_n

Parduodamas žemės sklypas Totorėnų kaime, Vilniaus rajone. Tarp Maciūnų ir Voskonių bendruomenių. Žemė apsupta miško – 2 h. Yra Kaimo plėtros (ūkininko sodybos vietai parinkti) žemėtvarkos projektas, toponuotrauka, vienas žingsnis iki būtų galima naudotis elektra. Vaidotas 867974422.

Kategorijos:Kita

Pavasario sugrįžimo šventė

Mieli Bičiuliai!

2016 m. Balandžio 8–10 d. (antrą savaitgalį) Lazdijų raj. Sakniavos kaime vyks

PAVASARIO SUGRĮŽIMO ŠVENTĖ

Šventės metu

  • Anatolijaus Orlovo seminarai (didelė tikimybė, arčiau laiko patikslinsim :))
  • medelių sodinimas
  • žaidimai
  • namelių paukščiams ir vabzdžiams darymas
  • inscenizuotos pasakos-spektakliai
  • konkursai
  • kuriamos mokyklos vizijos pristatymas
  • vaikams – jojimas ant poniuko ir arkliuko.

Atsivežkit kastuvus (medelių sodinimas), mėgstamus valgius (suneštinis stalas), įvairių muzikos instrumentų (vakare improvizacija prie laužo), storus kilimėlius ir šiltus miegmaišius (jei bus giedra – miegosim po žvaigždėm), antrus apatinius ir rankšluosčius (bus pirtis). Kiekviena gyvenvietė ar šiaip draugų būrys atsiveža po inscenizuotą pasaką apie Pavasarį, Gamtą, Meilę (nuo kelių iki keliolikos min.) + minčių, kaip paįvairint šią šventę ateinančiais metais :))

Šventės paruošimui reikalingi savanoriai (pasiruošę atvykt prieš dvi-tris dienas).

(Kas galit – paplatinkit šią info per facebook’ą)

Kaip atvažiuoti

1) Automobiliu, jei yra GPS, įvesti “Sakniava” (kaimas Lazdijų raj.). Jei nėra GPS, važiuoti pro Alytų, paskui į Seirijus, iškart už Seirijų posūkis į Leipalingį (į kairę), maždaug už 10 km posūkis į Veisiejus (į dešinę, žvyrkelis), pravažiavus Vainiūnus, už 6 km posūkis į dešinę (geltona medinė iškaba su užrašu “Sakniava”). Važiuot tiesiai, vienoj vietoj neaiški sankryža – laikytis kairiau, už 1 km (pravažiavus beveik visą kaimą) posūkis į kairę, ten pamatysit namuką su saulute ant stogo.

2) Autobusu iki Seirijų, iš ten paimsim (atvažiuot iš vakaro).

Skambinti 861594374 (Alanas)

 

Kategorijos:Ekogyvenvietės, Renginiai

Natūralios statybos populiarinimo projektas

3fotopoto

Natūralių, ekologiškų statybų entuziastai pradeda įgyvendinti nekomercinį natūralių statybų populiarinimo projektą, bei kviečia prisijungti savanorius.

Projekto metu planuojama per inžinerinę, techninę bei vadybinę puses moksliškai pagrįsti natūralių statybų (natūralios medžiagos; paties šeimininko dalyvavimas procese, talkos; nevartotojiška namo koncepcija ir pan) patikimumą, privalumus Lietuvos kontekste, tam kad žmonės (visų pirma dar tik pradedantys domėtis ekologija) bei statybų įmonės/brigados nebijotų eiti natūralesniu keliu.

Natūralūs namai (bei natūrali statyba) suprantami kaip pasižymintys šiomis savybėmis:
• Sveika
• Nebrangu
• Ekologiška
• Natūralu
• Paprasta
• Jauku
• Harmoninga
• Vietinės medžiagos
• Ryšys su gamta
• Pagrįsta
• Prie statybų gali prisidėti pats
• Bendruomeniška

 

Šiuo metu tyrimams atrenkamos medžiagos, jų kompozicijos, mazgai. Artimiausiu metu bus pradėtas rengti mokslinių, technologinių tyrimų planas. Projekte dalyvauja VGTU mokslininkai, žinomi natūralių statybų specialistai bei entuziastai. Tyrimai bus finansuojami iš Europos sąjungos paramos.

Jeigu domiesi natūraliomis statybomis, nori įgauti naujų žinių bei patirties, susipažinti su įdomiais žmonėmis bei turi galimybę skirti projektui apie pusdienį per savaitę – prisijunk prie mūsų! Pagalba reikalinga visų pirma sisteminant informaciją, apibendrinant užsienio patirtį, ieškant galimų užsienio partnerių, komunikacijos vykdymui bei moderavimui.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti adresu: https://sites.google.com/site/naturalusnamai

Iš norinčių prisijungti laukiame laiškų el. paštu puiku.i@gmail.com

Kategorijos:Kita

Kviečiame švęsti Naujo Saulės Rato pradžią

sventedgs

2016 m. sausio 10 d., sekmadienį, visus geros valios žmones kviečiame susitikti ir kartu švęsti Naujo Saulės Rato pradžią su rateliais, žaidimais, dainomis ir šokiais.

Įprasminkime naują pradžią, sukurkime šviesias svajones 2016 metams !!!

Renkamės 11 val. prie Dovainonių kultūros centro. Aplankysime Mergakalnį, o nuo 12 val. iki 18 val. švęsime Dovainonių kultūros centre ( Dovainonys, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.).

Vaišių stalas suneštinis.

Kategorijos:Kita

Organizuojama Ščetinino tipo mokykla – internatas

SkelbimoPaveiksliukas4
Organizuojam Ščetinino tipo mokyklą – internatą. Ieškome mokytojų,
mokinių, studentų, aktyvių tėvelių, ir šiaip entuziastų, norinčių
prisidėti prie mokyklos organizavimo, administravimo, programos sudarymo, o ypač – prie vyresniųjų klasių tiksliųjų mokslų (matematikos, fizikos, chemijos, biologijos) vadovėlių “adaptavimo“. Mūsų tikslas – surišti tiksliųjų mokslų disciplinas su žmogaus vidiniu (jausminiu) pasauliu. Mokyklos atidarymas planuojamas sekančių metų gale.

Daugiau informacijos pas Alaną, 861594374, alanas@canbalt.com

Kategorijos:Mokyklos

Parduodama žemė Labanoro parke

DCIM100MEDIA

Parduodu sodybvietės sklypą Labanoro parke. Ežerą nuo sklypo skiria apie 100 metrų valstybinis sklypas. Vaizdai už milijoną, o kaina – ekonominė.

Sklypas turi leidimą atkurti sodybvietę. Be to yra elektros servitutai ir projektavimo sąlygos trifaziam įvadui. Užstatomas plotas – 700 kv.m. {tai reiškia kad galima statyti 6 nemažus namus}.

Sklypo plotas 1.2077 ha Labanoro parke Kulinių km. prie Stirnių ež.
Vaizdai fotografuoti virš sklypo.Yra ir daugiau nuotraukų. Geras privažiavimas.
http://www.maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=600448;6126118;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=600527,6126088&z=2000&lrs=orthophoto
Čia maždaug sklypo vidurys. Sklypas stačiakampio formos.
Išskirtinė vieta sukurti bendriją, bene gražiausioje Molėtų raj. vietoje.

Kaina apie 14 800 Eurų

Alvydas 8 698 48956

Moletai _ stirniai 2

 

Talka Braziūkuose

Visą rugsėjo mėnesį kviečiame į talką Braziūkuose – namelio apšiltinimo darbus. Kada kas galės praneškite tel.: 8 648 36304. Neringa.

Kategorijos:Kita

Laida apie giminės sodybų bendruomenę

daucioniukudrt

Sveiki, mieli giminės sodybų kūrėjai!

Su džiaugsmu dalinamės filmuku ir tikimės Jūsų palaikymo. O kas dar nesikuria, linkim surasti savo žemelę ir jungtis prie bendruomenės.

Laida apie Giminės sodybų kūrėjų bendruomenę Žinių radijo eteryje bus transliuojama rugpjūčio 21 dieną, 16.10 val.. Laidos video įrašas
bus patalpintas http://www.ziniuradijas.lt

Giminės sodybų kūrėjų bendruomenė (tiksliau dalis atstovų, kurie galėjo) dalyvavo Žinių radijo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame bendruomenių filmavimo projekte „Tai mes!”. Siekdama skatinti bendruomenių kūrimąsi Lietuvoje, projekto “Tai mes!” komanda šiemet aplankys 25 Lietuvoje veikiančias bendruomenes, galinčias pristatyti geruosius bendruomenių veiklos pavyzdžius, patirtį ir žinias.

Giminės sodybų kūrėjų bendruomenė apima apie 40 Lietuvos vietovių, kur yra kuriamos didesnės ar mažesnės giminės sodybų gyvenvietės, kuriasi vietinės bendruomenės. Viena jų, įsikūrusi būtent Vilniaus rajone, vadina save Daučioniukais pagal kaimą, kuriame įsikūrusi. Pagrindinis bendruomenės bruožas – gyventojų vienovė su gamta ir ekologinė kasdienybės nuostata, jie pabrėžia ir dvasinės ekologijos svarbą. Nors burdamiesi į glaudų kolektyvą bendruomenės nariai remiasi svajingais idealais, jų įkvępti kuria Giminės sodybas, kas suteikia gyvenimui naują, ypatingą kryptį ir prasmę, jų sąveika atrodo tvirtesnė negu bet kurios kitos tradicinės bendruomenės, nes bendrą veiklą organizuoja iš tikro vidinio poreikio ir besąlygiško polėkio. Daučioniukai vienas kitam yra patikimi ir pagelbėjantys kaimynai, paremiantys vieną kitą darbais ir derliaus gėrybėmis.

Filmuojant Žinių radijo laidą „Tai mes“ Giminės sodybų kūrėjų bendruomenė atskleidė, kaip kūrėsi tokia bendruomenė, kas juos vienija ir kaip atrodo jų kasdienybė.

Labai reikalinga pagalba

Mielieji, sudegė Neringos iš Braziūkų gyvenvietės namai. Neringa liko su trim mažais vaikais ir neturi kur gyventi. Būtinai reikia iki žiemos atstatyti sudegusį namuką. Labai prašome visus nors po vieną dieną skirti ir atvažiuoti į talką. Taip pat pakalbinkite savo draugus ir pažįstamus, kurie neturi interneto, bet norėtų padaryti gerą darbelį.

Kas galite liepą, kas galit rugpjūtį, kas galite rugsėjį ar spalį, ar lapkritį po vieną dienelę. Visų jūsų rankos reikalingos. Maistas talkininkams jau ruošiamas, atsivežkite tik įrankių ir norą pagelbėti. Atvažiuokite ir vyrai, ir moterys, ir vaikų atsivežkit. Visi esate laukiami ir visi galite prisidėti. Dėl atvažiavimo pasiskambinkite Neringai 8 648 36304.

Kategorijos:Kita